Profesyonel ve Etkili Proje Danışmanlığı


Proje; belirli bir hedefe ulaşmak için başvurulan bir araçtan çok daha fazlasıdır. Bizim için projeler; kurumunuzu sürdürülebilir, yenilikçi ve en iyi sonuçlara ulaştırmak için en uygun yönetim çözümlerini sunmaktır. Hizmet yelpazemizde sosyo-ekonomik danışmanlık hizmetleri, program ve proje yönetimi gibi alanlar yer almaktadır. Bu hizmetler kapsamında, kurumsal kapasite geliştirme, insan kaynaklarını geliştirme, istihdam, eğitim ve sosyal içerme konularında kapasite geliştirme, bölgesel ve ekonomik kalkınma, kırsal kalkınma, araştırma ve inovasyon, rekabet edebilirlik ve verimlilik, iş ve master planlama, ihale, istihdam ve işgücü verimliliği, insan haklarının savunulması, sivil toplumun geliştirilmesi konularında hibe ve teşvik yönetimi ile diğer faaliyetler bulunmaktadır. Ayrıca,KOBİ’lerin ve iş çevresinde bulunan kurumların, STK’ların değişimi yönetmelerine, kapasitelerini en iyi düzeye getirmelerine ve sürdürülebilir sonuçlara erişmelerine destek vermekteyiz.


Bakanlıklar,
Belediyeler,
Bölgesel Kalkınma Ajansları,
Ticaret ve Sanayi Odaları,
Sivil Toplum Kuruluşları,
Üniversiteler ve diğer birçok kuruluşlar ile etkili danışmanlık hizmetlerinin sunumu bağlamında yoğun bir işbirliği içerisindeyiz.

İşbirliğimiz ve sağladığımız danışmanlık hizmetleriyle işletmenizin veya kurumunuzun gerçekleştireceği projeler, kuruluşunuzun kapasitesini arttırmakla beraber kazanılan kapasitenin sürdürülmesini ve izlenmesini de sağlayacaktır.


ASYA Proje Ofisi olarak, projelerin hazırlık süreçleri ve uygulama süreçlerine yönelik yaklaşımımızda, faaliyetlerimizin uzun vadede sürdürülebilirliğini hedeflemekteyiz. Taahhüdümüz olan iş kalitesi sayesinde diğer danışmanlık firmalarından farklılık göstermekteyiz.


Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikamız
Amacımız; tüm paydaşlarımız için değer yaratarak ulusal ve uluslararası düzeyde sektörün önde gelen kuruluşları arasında yerimizi koruyarak, faaliyetlerimizi geliştirerek sürdürmektir. Bu amaca ulaşmak için yapacağımız çalışmalarda, önemle üzerinde duracağımız ilkelerimiz;

– Proje yönetimi ve müşteri memnuniyeti için kaliteli yönetim tekniklerinin uygulanması;

– Müşteri ve diğer paydaşlarımızın memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak,

– Sözleşme gereklerine, yürürlükte olan ilgili yasal mevzuat ve standartlara uygun olarak ve ilgili tarafların uygulanabilir şartlarını yerine getirerek faaliyet göstermek,

– “Çevreye Duyarlılık“ bilinci ile sürdürülebilir kaynak kullanımını destekleyerek kaynakları verimli şekilde kullanmak, çevreyi korumak ve çevre kirliliğini önlemek,

– Çalışanların sağlığını koruyacak ve iş güvenliğini sağlayacak şekilde faaliyet göstermek, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemek,

– Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği performansını artırmak için sistematik ve etkin yöntemlerle sürekli iyileştirme yapmaktır,


Bu ilkelerin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve paydaşlarımızca bilinmesi ve anlaşılması hedeflerimize ulaşabilmenin temelini oluşturmaktadır.

Eğitim talep formu için tıklayınız ya da +90 216 482 35 34 no’lu telefondan iletişime geçiniz.